Hyvää maailman opettajien päivää!

05.10.2020

Opettajien rooli on yhteiskunnallisesti merkittävä. Tämä huomattiin jälleen koronapandemian aikana, kun opettajien ammattitaitoa ja joustavuutta mitattiin oikein toden teolla. Tuetaan opettajia heidän tekemässä arvokkaassa työssä!

On tärkeää, että opettajat ovat päteviä tehtäviinsä. Siksi opettajankoulutuksesta, eikä opetuksesta muutenkaan tule missään nimessä leikata. Toimintoja tehostamalla voidaan joskus löytää järkeviäkin ratkaisuja, mutta se ei saa tapahtua lasten ja nuorten kehittymisen kustannuksella.

Jotta lapsella on mahdollisimman hyvät edellytykset aloittaa koulu, tulee pedagoginen kasvatus aloittaa jo pienenä. Siksi subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee taata kaikille. Päiväkodit eivät ole pelkkiä päivähoitopaikkoja. Niissä tapahtuu päivittäin opetustyötä ja lapsen kasvua tukevaa toimintaa. Myös lastentarhaopettajille tulee taata edellytykset toimia työssään varmistamalla riittävä henkilöstömitoitus.

Kohdennetaan maksuttomaan toiseen asteeseen varatut resurssit ennemmin esimerkiksi 8.- ja 9.-luokkalaisten opinto-ohjaukseen. Kenenkään toisen asteen suorittaminen ei saa jäädä kiinni taloudellisesta tilanteesta. Tarkoituksenmukaisempaa on, että oppimateriaalit kustannetaan niille, jotka taloudellista apua tarvitsevat.

Arvostetaan opettajien tekemää tärkeää työtä ja tuetaan opettajia heidän tekemässä työssään!