Vaikea päätös Ruotsinkylän koulusta

12.05.2024

Julkaistu Keski-Uusimaa 12.5.2024

Tuusulan kunta on palveluverkkosuunnitelmassaan vuonna 2020 päättänyt, että Ruotsinkylän koulu siirtyisi Lahelan kampukselle sen valmistuttua. Palveluverkkosuunnitelmassa mainitaan myös, että osa Ruotsinkylän alueen oppilasta tullaan ohjaamaan Riihikallioon.

Hiljattain hyväksytyn hankessuunnitelman mukaan Lahelan kampuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2029. Alun perin kampuksen oli tarkoitus valmistua jo vuonna 2025, mutta muun muassa korkotilanteen takia investointitahtia on jouduttu lykkäämään.

Kunta on tiedottanut pohtivansa Ruotsinkylän koulun oppilaiden siirtämistä valmistuvaan Riihikallion kampukseen vuonna 2025. Aihe on nyt tulossa kasvatus- ja sivistyslautakunnan käsittelyyn ja herättää ymmärrettävästi keskustelua paitsi vanhemmissa, myös meissä luottamushenkilöissä.

Ruotsinkylän koulu on sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloissa, joiden optio loppuu elokuussa 2025. Väistötilat eivät ole oppimisympäristönä optimaaliset muun muassa heikon äänieristyksen vuoksi, minkä lisäksi esimerkiksi keittiö tulisi peruskorjata sisäilmaongelmien vuoksi.

Jos lapset siirretään Ruotsinkylästä Riihikallioon, kunta säästää 0,9 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana. Tämä on merkittävä summa rahaa, jolla tässä haastavassa taloustilanteessa saisi palkattua esimerkiksi 18 koulunkäynninohjaajaa vuodeksi ympäri Tuusulaan kouluja.

Ruotsinkylän koulu on perheille ja lapsille tärkeä eivätkä he haluaisi luopua vielä väistötiloista, vaan jatkaa niissä Lahelan rakentumiseen asti. Se on ymmärrettävää ja jos tämä Riihikallio vaihtoehto tulee valituksi, niin muutos varmasti myös jännittää.

Riihikallion uusi koulu on moderni kokonaisuus, joka on erittäin laadukas oppimisympäristö. Isomassa yksikössä voidaan tarjota monipuolisemmin resursseja esimerkiksi oppiaineiden osalta sekä tarjota laajempaa tukea erilaisiin oppimistarpeisiin. Kavereiden löytämiseen ja verkostojen luomiseen on hyvät mahdollisuudet, mikä edistää muun muassa sosiaalista kehitystä ja hyvinvointia.

Tätä päätöstä ei ole helppo tehdä, koska se vaikuttaa lapsiin. Lautakuntana meillä on velvollisuus miettiä isoa kokonaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Riihikallion koulu ei korvaa kaunista maisemaa joka Ruotsinkylässä on, mutta siellä on erittäin hyvä ilmapiiri ja opetus unohtamatta oppimisympäristöä, joka tulee olemaan todella laadukas. Koulu on turvallinen, vaikkakin suurempi. Emme näe lapsen edun vastaisena, että he pääsisivät opiskelemaan ja liittymään uuteen yhteisöön ja valmistuvaan kouluun.

Tämä päätös ei ole verrattavissa muihin pieniin kouluihin, koska Ruotsikylä on jo päätetty lakkauttaa ja yhdistää Lahelaan. Nyt mahdollisesti päätämme, että Ruotsinkylä yhdistyy Riihikallioon. Yhdistyminen tapahtuisi ajallaan, niin kuin alun perin olimme luvanneet, eli 2025. Olisimme siis sanojemme mittaisia ja pitäisimme lupauksen terveellisistä ja turvallisista tiloista meidän tulevaisuudelle, eli lapsille!

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Anna Yltävä (TuPu)

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Topi Korpinen (Kok)