Valtuusto 17.6. puheenvuoro

17.06.2024

Puhe valtuuston kokouksessa 17.6.2024 pykälään § 72 Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen Ruotsinkylän koulun osalta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat,

tänään joudumme tekemään haastavan päätöksen Ruotsinkylän koulun tulevaisuudesta.

Olemme varmasti kaikki täällä saaneet paljon palautetta erityisesti Ruotsinkylän koulun oppilaiden vanhempien toimesta, jotta koulu säilyisi Ruotsinkylässä. Arvostan tällaista kuntalaisaktivismia ja sitä, että tartutaan toimeen, kun jokin asia on itselleen todella tärkeä.

Ymmärrän, että aihe on arka, mutta toivoisin valtuutetuilta sitä, että pystymme keskustelemaan asiallisesti ja tarkastelemaan aihetta faktojen pohjalta. Keskustelussa aiheeseen liittyen hämärtyy helposti tunteiden ja faktojen rajapinta, mikä on sekin ymmärrettävää.

Arvostan myös sitä, että viranhaltijoiden laajassa ja monipuolisessa valmistelutekstissä kerrotaan rehellisesti vanhempien näkemys ja suhtautuminen asiaan.

Kuntalaisia koskevassa päätöksenteossa on tärkeää kuulla kuntalaisten näkemyksiä ja ottaa ne huomioon osana muita tausta-aineistoja. Olen itse pyrkinyt perehtymään asiaan mahdollisimman monesta eri näkökulmasta, joita nostan esiin seuraavaksi.

---

Lyhyesti taustaa.

Palveluverkkosuunnitelmaa hyväksyessä on päätetty Ruotsinkylän koulun päättymisestä. Päätöksenteossa ei siis ole kyse siitä, että nyt oltaisiin uutena asiana sulkemassa Ruotsinkylän koulua. Pitkin kevättä argumenteista on paistanut läpi, että tahtotila olisi pyörtää aikaisemmat päätökset ja jatkaa Ruotsinkylän koulun toimintaa jatkossakin. Aiempien päätösten pyörtäminen tässä kohtaa ei ole kestävää politiikkaa.

Hyväksytyssä palveluverkkosuunnitelmassa Ruotsinkylän koulun toiminnan piti siirtyä osaksi Lahelaa, jonka alkuperäisen suunnitelman mukaan piti valmistua vuonna 2025, eli samaan aikaan, kun tämä muutos Ruotsinkylän koulun siirtymisestä osaksi Riihikalliota olisi.

Ruotsinkylän koulun päättymisen kriteerinä on ollut erityisesti sisäilma. Tällä hetkellä lapset ovat väistötiloissa, eivätkä varsinaisesti opiskele itse Ruotsinkylän koulussa. Argumentteja on kuulunut myös sen puolesta, että Tuusulan vanhinta koulua ei tulisi lakkauttaa, mutta tosiasiallisesti vanhassa koulurakennuksessa ei ole enää vuosiin opiskeltu.

Väistötilat eivät ole koskaan optimaalisimmat mahdolliset oppimisympäristöt, vaikka Ruotsinkylässä niistä onkin saatu verrattain kohtuulliset. Kuitenkin haasteita ilmenee esimerkiksi äänieristyksessä ja ruokalassa, jossa sisäilmahaasteita on edelleen. Ruotsinkylän mahdollinen jatko vaatisi korjaustoimenpiteitä ruokalaan, mikä ei sekään ole kustannukseton vaihtoehto.

---

Valtuustokauden alussa kaikkien valtuustoryhmien allekirjoittamassa pormestariohjelmassa lukee muun muassa, että "Lasten ja nuorten hyvinvoinnin keskeisenä teemana on terveet ja pedagogisesti toimivat tilat niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessa. Tuusula jatkaa nollatoleranssia sisäilmaongelmien kohdalla.".

Koulu on sisäilmaongelmien takia väistötiloissa ja nyt käytössä oleva väistötilat eivät ole pedagogisesti toimivat. Riihikallioon valmistuu uudet terveet tilat ja modernit nykypäivän tarpeita vastaavat oppimisympäristöt, johon Ruotsinkylän koulun oppilailla on mahdollisuus päästä neljä vuotta aiemmin, kuin mitä odottaessa Lahelan valmistumista.

---

En ajattele Ruotsinkylän koulua huonona, mutta ajattelen kokonaisedun kannalta siirtoa Riihikallioon parempana. Tätä tukee muun muassa terveet ja turvalliset tilat, modernit ja pedagogisesti tarkoituksen mukaiset oppimisympäristöt, taito- ja taideaineiden monipuolistuminen, opiskeluhuollon palveluiden saavutettavuuden paraneminen, valinnaisainemahdollisuuksien lisääntyminen, oppilaan vuosiluokan mukainen opetusryhmä sekä laajemmat mahdollisuudet sosiaalisten suhteiden luomiseen. Näistä syistä koen itse päätöksen myös lapsen edun mukaisena.

Isosta kampuksesta huolimatta opetus on mahdollista järjestää niin, että oppilaat toimivat koulussa tietyssä omassa tutussa ympäristössä, eivätkä liiku koulupäivän aikana koulussa puolelta toiselle. Näin on esimerkiksi Kellokoskella toimittu.

---

Lopuksi hieman taloudesta.

Talouden näkymät eivät ole tällä hetkellä ruusuiset. Olemme joutuneet lykkäämään Lahelan kampuksen valmistumista vuoteen 2029 nimenomaan talouden näkymien, eli mm. korkotilanteen vuoksi. Tällä päätöksellä siirtää Ruotsinkylän koulu osaksi Riihikalliota vuodesta 2025 alkaen olisi muiden positiivisten vaikutusten lisäksi myönteisiä vaikutuksia talouteen n. 0,9 miljoonaa euroa, mikä on valtavan suuri raha.

Tiedämme, että säästöpaineet ovat kovat ja jokainen euro joudutaan niistämään kunnan budjettia laadittaessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä kunnilta hyvinvointialueille suurin osuus budjetistamme menee nimenomaan kasvatukseen ja koulutukseen. Jos emme tee tätä päätöstä, jossa on muitakin positiivisia vaikutuksia, olemmeko valmiit säästämään jostain muualta tuon summan? Mielestäni siihen ei ole varaa.

---

On myös syytä huomioida, että palveluverkkosuunnitelmassa on linjattu oppilaaksiottoalueet niin, että tulevaisuudessa noin puolet Ruotsinkylän alueen oppilaista siirtyisi joka tapauksessa Riihikallioon. Ruotsinkylän koulun oppilaiden määrän ollaan arvioitu putoavan noin 60-70 oppilaaseen, eli loppujen lopuksi tämä koskisi n. 35 oppilasta. Siihen nähden päädyttäessä vaihtoehtoon B, eli Ruotsinkylän koulun jatkamisessa vuoteen 2029 asti kunnes Lahelan kampus valmistuu, olisi melkein miljoonan euron satsaus eriarvoistava tässä haastavassa taloustilanteessa pieneen opiskelijajoukkoon. Summalla palkkaisi esimerkiksi n. 18 koulunkäynninohjaajaa ympäri Tuusulan kouluja.

---

Kuten pitkän puheenvuoron alussa sanoin, arvostan vanhempien aktiivisuutta aiheen tiimoilta sekä ymmärrän asian tärkeyden. Asiaa monelta suunnalta pohdittuani olen itse tullut siihen lopputulokseen, että Ruotsinkylän koulun siirtäminen Riihikallioon on monesta näkökulmasta tarkasteltuna järkevä ratkaisu. Se on palveluverkkosuunnitelman ja pormestariohjelman mukainen päätös sekä ennen kaikkea tukee Tuusulan tavoitetta olla sivistyksen kärkikunta tarjoamalla yhä useammalle nuorelle terveet, turvalliset ja modernit oppimisympäristöt.

Kiitos!

Topi Korpinen
Kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja