Valtuusto 4.9.2023 puheenvuoro

04.09.2023

Puheenvuoro Tuusulan kunnanvaltuuston kokouksessa 4.9.2023 pykälään 117 Varhaiskasvatuksen palveluverkko 2023-2028 Etelä-Tuusulassa.

Kaikkien ryhmien allekirjoittamassa pormestariohjelmassa kahden vuoden takaa linjataan seuraavasti:

"Lasten ja nuorten hyvinvoinnin keskeisenä teemana on terveet ja pedagogisesti toimivat tilat niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessa. Tuusula jatkaa nollatoleranssia sisäilmaongelmien kohdalla."

Valtuustossa hyväksytyssä strategiassa puolestaan nostetaan yhtenä tavoitteena, että:

"Olemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja elinikäistä oppimista."

2020 hyväksytyssä palveluverkkosuunnitelmassa puhutaan päiväkodeista seuraavasti:

"Vastaavasti luovutaan pienistä ja huonokuntoisista yksiköistä. Uusien rakentuvien asuinalueiden päiväkodit sijoitetaan koulujen tai muiden palveluiden, esimerkiksi ikäihmisten palveluiden läheisyyteen."

Rykmentinpuiston kampuksen päiväkotioption hyödyntäminen on yllä olevien linjausten mukainen ja takaa lapsille terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset oppimistilat- ja ympäristöt. Elinkaarihankkeena voimme varmistua siitä, että rakennus on ja pysyy laadukkaana.

Rykmentinpuiston option käyttäminen tarjoaa mahdollisuudet esimerkiksi esi- ja alkuopetuksen yhtenäisyyteen liittyen, jossa pystytään entistä paremmin huomioimaan myös lapsien pedagoginen kehitys.

Lisäksi vaihtoehto tuottaa Rykmentinpuiston alueelle veto- ja pitovoimaa, mikä on olennaista kunnan kasvun kannalta, jotta meillä on varaa tehdä vastaavia investointeja.

Hyökkälän tilat eivät ole nykyisellään soveltuvat varhaiskasvatukseen, vaan tiloihin pitäisi tehdä kalliita investointeja, joiden tarkka hinta ei ole tiedossa. Pidän investointia riskinä, jos emme voi olla täysin varmoja siitä, että tilat vielä esimerkiksi 10 vuoden päästä ovat edelleen terveet ja turvalliset.

Rykmentinpuiston kampuksen päiväkotioption käyttäminen myöhemmässä vaiheessa puolestaan on haasteellista, sillä sen hinta ei ole tiedossa. Jos me jäädään vielä selvittämään hajautettua palveluverkkoa, investointihinta tuskin ainakaan laskee.

Hajautetun palveluverkon osalta me tiedetään, että pienet yksiköt ovat haavoittuvaisia kunnossapidon kannalta. Pienikin sisäpuolinen korjaus tai muutos voi tarkoittaa päiväkodin toiminnan keskeytystä. Yksiköissä olisi 2-3 ryhmää, mikä ei ole hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman mukainen. Hajautetun palveluverkon yksiköt eivät olisi myöskään tiloiltaan optimaalisia, ja niihinkin tarvitaan investointeja, jotta tiloista saadaan terveellisiä, turvallisia ja käyttötarkoitukseen sopivia. Hajautettu palveluverkko ei ole pitkässä juoksussa kestävä ratkaisu, sillä se ei vastaa palvelutarpeen kasvuun pysyväisluonteisesti.

Rykmentinpuiston optio on paitsi turvallinen ratkaisu talouden ennakoitavuuden kannalta, myös vastaa yhdessä sovittuja pelisääntöjä varhaiskasvatuksen tiloista tarjoten terveet ja ennen kaikkea pedagogisesti toimivat tilat. 


Linkki pykälään: https://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_492023/Varhaiskasvatuksen_palveluverkko_2023202(55980)