Varhaiskasvatuksessa olevat lapset eivät ole kunnalle vain kuluerä

02.03.2024

Julkaistu Keski-Uusimaa 2.3.2024

Tuusulan kasvatus- ja sivistyslautakunta käsitteli tiistaina 27.2. kokouksessaan toimintakertomusta vuodelta 2023. Toimintakertomuksesta nousee esiin erityisesti varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvu.

Palvelutarpeen kasvu on ollut huomattavaa ja erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten osuus on kasvanut. Tuusulalaisista 1-3 vuotiaista lapsista 65% on varhaiskasvatuksessa, kun aiemmin luku on ollut alle 60%.

Palvelutarpeen kasvu on johtanut siihen, että lautakunnan toimintakate on ylittynyt 1,6 miljoonalla eurolla syksyllä saaduista lisämäärärahoista (1,1milj. euroa) huolimatta. Ylitys johtuu pitkälti henkilöstökuluista. Alle 3-vuotiailla mitoitus on tiukempi, jolloin henkilöstöä tarvitaan entisestään.

Kasvaneista kustannuksista huolimatta alle 3-vuotiaita lapsia varhaiskasvatuksessa ei pidä ajatella kulueränä.

Varhaiskasvatus tarjoaa lapselle taustasta riippumatta yhtäläisen oppimis- ja kasvuympäristön kehittäen muun muassa lapsen kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja sekä tunne-elämän säätelyä.

Vahva pohja varhaiskasvatuksessa vaikuttaa myönteisesti lapsen myöhempään oppimiseen ja koulumenestykseen.

On hyvä muistaa, että pientenkin lasten pedagogiikka vaatii ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa. Lapset tulee kohdata yksilöinä ja huolehtia esimerkiksi siitä, ettei päivät varhaiskasvatuksessa kasva kohtuuttoman pitkiksi ja side vanhempiin säilyy.

Tuusulassa yksilöllisyyttä ja perheiden erilaisia elämäntilanteita tuetaan muun muassa järjestämällä erillistä, kaikille avointa varhaiskasvatustoimintaa perhetupien ja lasten kerhojen myötä. Toiminta mahdollistaa paitsi lapsien, myös perheiden matalan kynnyksen tukemisen.

Aikuisten tehtävänä on puolustaa alle 3-vuotiaiden asemaa yhteiskunnassa, sillä he eivät itse sitä pysty tekemään.

Topi Korpinen
Kasvatus – ja sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja (kok.)